Projekty

Partner Hospodářské komory ČR

Přečíst článek

Webové systémy

Snažíme se vyvíjet webové systémy, které vám usnadní přístup k informacím z různých oborů. V současné době jsme začali s webovými systémy, které jsou úzce napojeny na oblast veřejných zakázek a vy tak máte možnost díky těmto systémům si rozšířit nejen znalosti v daném oboru, ale stejně tak si můžete vyhledat obchodního partnera na míru právě vašim požadavkům.

Webové systémy

Webové systémy pro veřejné zakázky

Najdi VZ
O projektu Najdi VZ

Najdi VZ je webový portál, který vám umožní snazší přístup k informacím nejen o veřejných zakázkách, díky němuž si vyhledáte toho „pravého“ obchodního partnera pro vaše aktivity. V aplikaci Najdi VZ – Veřejné zakázky pro vás aktivně vyhledáváme veškeré veřejné zakázky vyhlášené v celé České republice, nově jsou v databázi zařazeny i neveřejné zakázky financované z fondů EU. V aplikaci Najdi VZ – Dodavatel VZ jsou pak přehledně uspořádáni jednotliví dodavatelé veřejných zakázek.

www.najdivz.cz
Databáze veřejných zakázek

V aplikaci Najdi VZ – Veřejné zakázky pro vás aktivně vyhledáváme veškeré veřejné zakázky vyhlášené v celé České republice. Zakázky jsou logicky uspořádávány do jednotlivých kategorií dle předmětu plnění veřejné zakázky. Aplikace vám umožňuje i několik způsobů filtrování zakázek, včetně přizpůsobení výsledků vyhledávaných zakázek přímo na míru vašim požadavkům v sekci Moje veřejné zakázky. Snažíme se, aby vám žádná zakázka neunikla. Naším cílem je nabízet vám veřejné zakázky aktuální, nikoliv „po sezoně“. Díky tomu, že aktivně monitorujeme servery s veřejnými zakázkami, máte jedinečnou možnost věnovat se tomu, čemu rozumíte a nemusíte trávit čas vyhledáváním obchodních příležitostí, které jsou mnohdy účelově skryté či neobsahují adekvátní informace pro řádné zpracování nabídky.

www.najdivz.cz
Dodavatel veřejných zakázek

V aplikaci Najdi VZ – Dodavatel VZ jsou pak přehledně uspořádáni jednotliví dodavatelé veřejných zakázek. Jako zadavatel veřejných zakázek zde můžete najít základní informace o dodavatelích a jejich kvalifikační způsobilosti dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které vám pomohou vybrat potencionální dodavatele pro vámi připravované veřejné zakázky. Jednoduchým způsobem zde můžete hodnotit dodavatele, kteří s vámi na realizaci předmětu plnění konkrétních zakázek spolupracovali a doporučovat je ostatním zadavatelům.

www.najdivz.cz
Poptávky B2B
LeXikon VZ
O projektu LeXikon VZ

LeXikon VZ je jedinečná webová aplikace, která vám nabízí nejen základní, ale i další důležité, zajímavé a aktuální informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v jeho aktuálním znění. Jejím cílem je zjednodušení přístupu k informacím týkajících se zákona a usnadnit tak uživateli nalezení odpovědi na jeho problém či možností výkladu zákona.

Unikátnost systému spočívá v zatřídění textů přímo k ustanovením zákona, resp. ke konkrétnímu paragrafu, jeho odstavci či písmenu.

Součástí aplikace jsou pak také moduly Plná rozhodnutí ÚOHS a Zadávací podmínky.

www.lexikonz.cz

LeXikon VZ

Jedinečnost aplikace, spočívající v zatřídění jednotlivých textů přímo k ustanovením zákona, resp. ke konkrétnímu paragrafu, jeho odstavci či písmenu, se skrývá právě v této základní části.

K zákonným ustanovením naleznete přiřazeny texty s relevantními informacemi z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a rozhodnutí národních i evropských soudů, z nichž jsou vybírány zajímavé části, národní legislativy, evropské legislativy, komentáře z odborné literatury a další stanovisek či článků.

Dále jsou k ustanovením zákona a textům odborníky přiřazována klíčová slova, která jsou v dané věci, z našeho pohledu, významná, což při vyhledávání zvyšuje pravděpodobnost nalezení všech textů, které s hledaným pojmem konkrétně souvisí, i když v něm nejsou přímo obsažena.

LeXikon Veřejných Zakázek je stále doplňován o nejnovější texty, a to odborníky s mnohaletou praxí v oblasti veřejných zakázek.

V současné době je v aplikaci dostupných přes 2 500 textů přiřazených k relevantním ustanovením zákona.

www.lexikonz.cz

Modul Plná rozhodnutí ÚOHS

Součástí aplikace je i modul Plná rozhodnutí ÚOHS, ve kterém najdete úplná znění rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z oblasti veřejných zakázek.

První základní tabulka, která se vám po otevření zobrazí, je soupisem všech zveřejněných rozhodnutí. Po otevření konkrétního rozhodnutí je možné přímo číst jeho text, ale také si tento dokument stáhnout v PDF, otevřít si související rozhodnutí či přejít pomocí odkazu přímo na zdroj, tedy na stránky ÚOHS.

V modulu pak můžete vyhledávat dle zadaného výrazu fulltextovým vyhledavačem a dle data nabytí právní moci rozhodnutí.

www.lexikonz.cz

Modul zadávací podmínky

V tomto modulu máte možnost vyhledávat veřejné zakázky, jejichž zadávací podmínky Vám můžou být inspirací při přípravě a tvorbě nových zadávacích podmínek. Vyhledávat můžete pomocí fulltextového vyhledávače dle zadaného výrazu, který vyhledává v názvu a předmětu veřejné zakázky, či dle CPV kódu.

Vyhledané veřejné zakázky jsou zakázkami po lhůtě pro podání nabídek nalezené za pomoci portálu www.najdivz.cz

www.lexikonz.cz

Klíčová slova

K ustanovením zákona a textům v  LeXikonu VZ jsou odborníky přiřazována také klíčová slova, která jsou v dané věci, z našeho pohledu, významná. Klíčovými slovy jsou výrazy spojené se zákonem či v něm používané, ale také některé typy předmětů veřejných zakázek.

Při vyhledávání se díky klíčovým slovům zvyšuje pravděpodobnost nalezení všech textů, které s hledaným pojmem souvisí, i když v něm nejsou přímo obsažena. Klíčová slova se Vám sama při zadávání hledaného výrazu do okénka nabídnou.

Soupis používaných klíčových slov, včetně jejich popisu, je možné si také na stránkách aplikace prohlédnout.

www.lexikonz.cz
Rozšířené vyhledávání pro Lexikon

Vyhledávání je důležitou součástí každého systému, i my tak na něj klademe veliký důraz a snažíme se neustále vylepšovat jeho uživatelskou přívětivost.

V části „Rozšířené vyhledávání“ v panelu vyhledávání se Vám LeXikonu VZ naskýtá možnost zvolit si, zda chcete hledat pomocí fulltextu (zadáním výrazu) či ručně přiřazovaných klíčových slov, vybrat požadované kategorie či uvést konkrétní paragrafy, v nichž chcete vyhledávat.

Pomocí fulltextového vyhledávače je možné hledat nejen výraz, který text obsahovat má, ale především také výraz, který obsahovat nemá. Uvedené výrazy je také možné dále doplňovat, a tím zužovat vyhledaný obsah tak, abyste našli jen to, co vás opravdu zajímá.

www.lexikonz.cz

O společnosti

Dasonele – prostě jednodušší přístup k informacím

Chceme, aby naše práce byla vidět, ne abyste o ní pouze slyšeli.

Jsme stále se rozvíjející společnost s mladým kolektivem a svěžími nápady, které se snažíme stále posouvat dále tak, aby výsledky našich projektů byly stále efektivnější. Náš tým má více jak 10 let zkušeností v nejrůznějších odvětvích, které nám dávají právo o sobě tvrdit, že můžeme být platnými členy Vašeho týmu, a to i přes to, že jsme novou společností na tomto trhu.

V duchu našeho motta “prostě jednodušší přístup k informacím” vyvíjíme produkty, které Vám zajistí efektivní získávání potřebných informací z Vámi zvoleného oboru.

Členové týmu Dasonele a.s.

Jan Civín

Předseda představenstva

Problematikou veřejných zakázek se Honza zabývá po převážnou dobu své odborné praxe, která v této oblasti činí více jak 10 let. Své odborné znalosti získal nejen administrací veřejných zakázek a poradenstvím v této oblasti, ale i kontrolami veřejných zakázek financovaných z operačních programů EU. Léta byl členem Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky, v posledních letech byl místopředsedou Výkonného výboru. V současné době se Honza specializuje především na oblast obrany dodavatelů před nezákonnými postupy zadavatelů. Je jedním z hlavních tvůrců produktů společnosti Dasonele a.s.

Jan Civín

Radek Leitgeb

Místopředseda představenstva

Radek absolvoval České vysoké učení technické v Praze a posledních 15 let působil jako manažer v oblasti IT v ČR i v zahraničí. Díky komplexní znalosti IT je vyhledávaným odborníkem v otázkách vedení a optimalizace IT a s tím souvisejících procesů. Mezi Radkovy silné stránky patří zejména schopnost komunikace, orientace na výsledek a strategické myšlení. Radek je též výkonným ředitelem společnosti Dasonele a.s. a věnuje se strategickému řízení a vývoji online produktů.

Radek Leitgeb

Kateřina Suchomelová

Back Office Manager

Katka celou svou odbornou praxi získala v oblasti administrativy ve veřejném i soukromém sektoru, orientuje se i v oblasti administrace veřejných zakázek. Zajišťuje servis a služby pro klienty, chod kanceláře a podílí se na projektech společnosti Dasonele a.s.

Kateřina Suchomelová

Lenka Těšínská

Tender manager, project manager Najdi VZ

Po ukončení bakalářské studia se začala Lenka věnovat administraci při zadávání veřejných zakázek a poradenství k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to nejen v soukromém sektoru z pozice poradce zadavatele, ale i ve veřejném sektoru z pozice zadavatele. Za více jak 5 let své odborné praxe získala zkušenosti i při kontrolách zadávacích řízení v rámci operačních programů EU. Lenka se ve společnosti Dasonele a.s. nadále věnuje poradenství k zákonu o veřejných zakázkách a je také projektovým manažerem Najdi VZ.

Lenka Těšínská

Zuzana Čajová

Project manager Lexikon VZ

V oboru veřejných zakázek se Zuzka pohybuje již od roku 2009. Své zkušenosti získala postupně v administraci veřejných zakázek i v kontrolách zadávacích řízení zadávaných v rámci operačních programů EU. Zuzka má v Dasonele nyní na starosti převážně dohled nad vývojem a funkčností aplikace LeXikon VZ. Díky širokému rozhledu v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je cenným pomocníkem také v naší poradenské činnosti.

Zuzana Čajová

Aktuality

20 Listopad

Společnost Dasonele a.s. hledá do svého týmu nového kolegu/kolegyni na pozici: Obchodní Manažer. Více info v sekci Kariéra.

8 Srpen

Společnost Dasonele a.s. hledá do svého týmu nového kolegu/kolegyni na pozici: Referent veřejných zakázek. Více info v sekci Kariéra.

8 Červenec

Stali jsme se partnerem Asociace pro veřejné zakázky. Asociace zejména vytváří platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci. Asociace sdružuje 3 základní skupiny subjektů - zadavatele, uchazeče a poradce, kteří reprezentují jednotlivé strany zadávacího procesu. Více info o AsociaciVZ najdete zde.

30 Květen

Dasonele a.s. se spolu s LeXikonem VZ stalo sponzorem konference Rizika v praxi veřejných zakázek v předvečer nového ZVZ, která se konla pod hlavičkou odborného časopisu Veřejné zakázky v praxi. Podrobnosti o konferenci najdete zde.

Archiv aktualit

Kariéra

Lidé jsou pro nás tím nejcennějším.

Koho hledáme?

lidi s elánem a touhou učit se nové věci
kteří se nebojí přijmout odpovědnost
samostatné a aktivní
se smyslem pro humor

Co nabízíme?

prostor pro seberealizaci a realizaci vlastních nápadů
možnost podílet se na úspěchu firmy
možnost flexibilního pracovního úvazku
přátelský kolektiv a moderní pracovní prostředí
zázemí prosperující společnosti

Hledáme do našeho týmu nového kolegu/kolegyni na pozici Obchodní manažer

Požadujeme:
- Velmi dobré komunikační, vyjednávací a prezentační dovednosti + silná orientace na výsledek
- Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
- Vhodné i pro absolventy
- Ochotu učit se novým věcem
- Řidičský průkaz B
Nabízíme:
- Inspirující práci
- Velký prostor pro seberealizaci
- Motivační mzdové ohodnocení
- Přátelský kolektiv
- Prostředí české prosperující společnosti

Pokud budete mít o tuto pozici zájem neváhejte se obrátit na mail: info@dasonele.cz nebo na tel. +420 725 507 998

Kontakty

Dasonele a.s.

Šlejnická 1547/13
160 00 Praha 6

IČ: 24307998
DIČ: CZ24307998

Telefon: +420 725 507 998
E-mail: info@dasonele.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 18249.

LinkedIn

Pole označená hvězdičkou jsou vyžadována.
Dasonele a.s.